Video

Prototyp- och kortserietillverkning

Modelltekniks specialitet är prototyp- och kortserietillverkning med ett brett utbud av olika tekniker och material. Det blir allt viktigare att ta fram prototyper i simulerad eller slutgiltig materialkvalité. Vi använder oss bland annat av snabba metoder för frästa och bear-betade prototyper i olika material, vakuumgjutning av plastdetaljer, formsprutade prototyper och gjutna metallprototyper.  Dessutom ombesörjer vi snabb prototypframtagning med metoder som  Rapid Prototyping /FFF/Friformning/SLA/ SLS för både plast och metall.

Du kan även använda vår erfarenhet av hela produktutvecklingskedjan i ditt arbete med prototypframtagningen - allt från producerbarhet, validering, material, komponentval och möjliga förbättringar både tekniskt och ekonomiskt. Här är ett exempel på en prototyp i kortserieproduktion.

Vår avancerade maskinpark, spetskompetens hos våra medarbetare och högteknologiska produktionsmetoder ger oss obegränsade möjligheter till prototyptillverkning utan att tumma på noggrannhet, kvalitet och leveranssäkerhet.